ANNEX A.
VOJNA STRUKTURA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE ("VRS")

1. Vojne snage Republike Srpske sastoje se od Vojske Republike Srpske i jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

2. U julu 1995. vojne snage Republike Srpske bile su pod zapovjedništvom i kontrolom glavnog zapovjednika Radovana Karadžića. Njegov štab bio je na Palama.

3. U strukturi VRS prvi potčinjeni glavnom zapovjedniku bio je Glavni štab VRS, sa sjedištem u Han Pijesku i pod zapovjedništvom generala Ratka Mladića. Zapovjednik Glavnog štaba bio je odgovoran za donošenje pravila, naredbi i instrukcija vezanih za implementaciju naredbi glavnog zapovjednika i raspodjelu zapovjednih dužnosti koje mu je prenio glavni zapovjednik. Glavni štab VRS uključivao je oficire i pomoćno osoblje, kao i neke specijalizovane vojne jedinice kao što je 65. Zaštitni odred, čiji je zadatak bio da osigura zaštitu i borbenu podršku za Glavni štab, i 10. Diverzantski odred, jedinicu osposobljenu za operacije iza neprijateljskih linija i druge specijalne borbene zadatke.

4. Većina borbenih snaga VRS bila je podijeljena na korpuse na šest lokacija, a svi su bile potčinjeni i pod zapovjedništvom generala Mladića, i naravno glavnog zapovjednika Radovana Karadžića. U julu 1995. bili su to Drinski korpus, Prvi Krajinski, Drugi Krajinski, Sarajevsko-romanijski, Hercegovački i Istočnobosanski.

5. Svaki od ovih šest korpusa imao je svog zapovjednika i zapovjedno osoblje, a u zapovjednom lancu svi su bili direktno odgovorni generalu Mladiću.