KOLONA
11. JULI 1995.
ŠUŠNJARI
KOLONA
Većina muškaraca vojne dobi nije tražila sklonište u Potočarima. Ogromna većina njih, uključujući civile i vojnike, odlučili su se na marš do Tuzle kroz srpske linije, kroz šume, preko dijelom minirane teritorije. Sredinom popodneva 11. jula, počeli su se okupljati u zaseoku Šušnjari, na sjeverozapadu enklave. Između 3 do 4000 je bilo naoružanih, oko 10 000 nenaoružanih. Malo je bilo žena i djece. Kolona je imala dva ili tri lica u redu, oko 15 kilometara dužine. Izvještaji govore da su naoružani ljudi bili raspoređeni na čelu kolone, zatim grupa ranjenika, onda civili i opet grupa naoružanih ljudi. Takođe je bilo naoružanih ljudi sa strana kolone.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE