ODLUKA O EVAKUACIJI - HOTEL 'FONTANA'
DRINSKI KORPUS
11. JULI 1995.
Odluka da se muslimansko stanovništvo ukloni iz enklave donijeta je na drugom sastanku koji je održan u 23:00, 11. jula u hotelu 'Fontana', u Bratuncu. Do jutra 12. jula, VRS i civilne vlasti RS počeli su intenzivno da mobilišu autobuse. Rano ujutro Drinski korpus je izdao naređenje upućeno svim jedinicama Drinskog korpusa sa sljedećim zahtjevom: '...sve raspoložive autobuse i minibuse koji su vlasništvo jedinica VRS staviti na raspolaganje komandi Drinskog korpusa. Dalje se nalaže da autobusi dođu na stadion u Bratuncu do 16:30, te se daju konkretna uputstva o lokacijama za točenje goriva.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE