DRUGI SASTANAK U HOTELU 'FONTANA' U BRATUNCU
Komandant holandskog bataljona pukovnik Karremans se vratio u hotel 'Fontana' u pratnji predstavnika izbjeglica i gradske civilne uprave.

General Ratko Mladić je na tom sastanku rekao: Ja vas molim da zapišete...pod jedan trebate da položite oružje...i svima koji polože oružje...garantujem život...Imate moju reč...kao čoveka i generala...da ću iskoristiti svoj uticaj...i da pomognem nedužnom muslimanskom stanovništvu koje nije cilj dejstava VRS...Da bi mog'o da odlučim i kao čovek i kao komandant...trebam da dobijem jasan stav...predstavnika vašeg naroda da li želite da opstanete ili nestanete...i spreman sam ujutro primiti delegaciju...odgovornih ljudi...muslimanske strane...u deset sati na ovom mestu...sa kojim mogu razgovarati...o spasu izbavljenja vašeg naroda..iz enklave, bivše enklave Srebrenica. Do deset sati narediću sutra obustavu operacija......I u vašim je rukama sudbina vašeg naroda...ne samo na ovom prostoru...

Tako je dugi sastanak završen.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE