PRVI SASTANAK U HOTELU 'FONTANA ' - BRATUNAC
Komandant holandskog bataljona pukovnik Karremans stigao je na sastanak. Tamo je bio general Ratko Mladić i TV ekipe. Sastanak je trajao otprilike 45 minuta, koje je Mladić iskoristio za deranje na komandanta holandskog bataljona, optužujući njega i UN da su pogriješili što su koristili zračnu silu protiv VRS. Okrivio je UN što nisu razoružali Muslimane u Srebrenici. Komandant holandskog bataljona je pokušao objasniti očajan položaj hiljada stanovnika koji su se okupili u Potočarima. Mladić je odgovorio da se komandant treba vratiti ponovo na sastanak u 23:30 i povesti sa sobom predstavnike izbjeglica, te ako je moguće i nekog iz civilnih vlasti Srebrenice.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE