11. JULI 1995.
UNPROFOR
general VRS,
MILAN GVERO
ZAHTJEV
TELEFONSKI RAZGOVOR
Vršilac dužnosti komandanta UNPROFOR-a obavio je razgovor sa generalom Milanom Gverom, zamjenikom komandanta VRS. Komandant UNPROFOR-a je rekao generalu Gveri da bez obzira što su NATO avioni povučeni, oni se mogu pozvati u svakom trenutku. Takođe ga je obavijestio da je komandant holandskog bataljona dobio instrukcije da stupi u kontakt sa VRS da postigne obustavu vatre. Nadalje je naveo da će braniti svoje snage kada budu napadnute i zahtijevao da holandski vojnici koje trenutno drži VRS, odmah budu pušteni.

Gvero je obećao da će 'vidjeti kako stvari stoje' i da će odgovoriti sljedećeg jutra.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE