UPUTSTVA I NAREDBA HOLANDSKOM BATALJONU
Na zahtjev komandanta UNPROFOR-a, vd komandanta UNPROFOR-a je dao uputstva holandskom bataljonu, naređujući da stupe u pregovore sa VRS da bi osigurali trenutnu obustavu vatre. Dodao je da 'predaja bilo kakvog oružja i vojne opreme nije naložena, niti je predmet razgovora'. Naredio je da svoje snage koncentrišu u bazi u Potočarima i da se povuku sa preostalih osmatračnica. Naredio im je da 'preduzmu sve razumne mjere da bi zaštititli izbjeglice i civile koji su pod njihovom zaštitom'. Dodao je da bi trebali 'nastaviti braniti svoje ljude i instalacije od napada svim mogućim sredstvima'. To je značilo 'uključiti upotrebu zračne podrške ako bude potrebno'.
Iako je uputstvo bilo jasno, komanda holandskog bataljona je znala da oni više nisu u situaciji da to izvrše.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE