UNPROFOR - IZVJEŠTAJ
UN BAZA POTOČARI - 11. JULI 1995.
Holandski bataljon je odredio oficira logističara bataljona i oko 30 vojnika da koordiniraju prijem ljudi koji bježe iz Srebrenice. Komandant je procijenio da je glavna kapija baze ranjiva na VRS paljbu, te je naredio da se prosiječe otvor u ogradi na drugoj strani baze. Do rane večeri, oko 4000 do 5000 izbjeglica je ušlo u bazu kroz taj otvor. Zatim je holandski bataljon procijenio da nemaju ni namirnica niti potreban prostor da smjeste još više izbjeglica. Zato su blokirali ulaz u bazu novim izbjeglicama koje su se borile da uđu unutra. Radi se o broju od 15 do 20 000, takođe žena, djece i starijih ljudi. Ostali su izvan baze cijelu noć.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE