VOJSKA REPUBLIKE SRPSKE
11. JULI 1995.
PAD SREBRENICE
Nadiruće srpske snage ulaze u grad, nailazeći na mali ili nikakav otpor bilo od UNPROFOR-a ili ARBiH. General Ratko Mladić, u pratnji generala Milenka Živanovića (tadašnjeg komandanta Drinskog korpusa), generala Krstića (u to vrijeme zamjenika komandanta Drinskog korpusa) i načelnika štaba Drinskog korpusa i drugih oficira VRS, ušao u Srebrenicu praćen srpskim TV ekipama trijumfalno i prošetao praznim ulicama Srebrenice. Postavljena je srpska zastava iznad pekare u južnom dijelu grada.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE