UNPROFOR - IZVJEŠTAJ
NATO AVIONI - 11. JULI 1995.
Tek tada, 18 NATO aviona je bilo na putu za Srebrenicu. 6 je bilo određeno da napadnu ciljeve, dok su preostali uglavnom imali zadatak da neutrališu neprijateljske sisteme PAO, ukoliko to bude potrebno.
14:40 Dva NATO aviona su ispustila ukupno 2 bombe na ono što se mislilo da su VRS vozila koja napreduju prema gradu sa juga. U to vrijeme nije bilo jasno kakva je šteta pričinjena, ako je štete i bilo.
NATO avioni su nadlijetali južne, odnosno sjeverozapadne dijelove enklave, ali piloti nisu mogli locirati mete, vizuelno identifikovati ciljeve.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE