11. JULI 1995.
NAČELNIK ŠTABA UNPROFORA
NATO
ZAHTJEV ZA ZRAČNU PODRŠKU
TELEFONSKI RAZGOVOR
Načelnik štaba UNPROFOR-a je razgovarao sa NATO predstavnicima, koji su navodno ukazali da će se avioni, koji su na zahtjev UNPROFOR-a u zraku već od 6:00, uskoro morati vratiti u Italiju radi goriva. Načelnik se složio sa tim, jer napad VRS nije nastavljen. U isto vrijeme je tražio da se avioni što prije vrate. Rečeno mu je da će avioni biti na raspolaganju da odgovore na zahtjev za blisku zračnu podršku oko 14:00.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE