UNPROFOR - IZVJEŠTAJ
UNPROFOR - ZAGREB - 11. JULI 1995.
Štab UNPROFOR-a u Zagrebu je primio zahtjev od komandanta UNPROFOR-a za BiH za neposrednu zračnu podršku za holandski bataljon u Srebrenici. Čini se da je konfuzija zbog zračne podrške koja se trebala desiti i načina na koji je bila tražena, trajala skoro 3 sata, između 7:00 i 10:00. Bez obzira na to, iako Srbi nisu povukli svoje snage, oni nisu ni nastavili napade na grad i UN punktove za blokadu prilaza gradu.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE