BUNKER
Oko 4:00, obavljen je razgovor između holandskog bataljona i Sektora sjeveroistok u kojem je rečeno da je markirano 40 ciljeva i da će NATO avioni biti iznad svojih meta u 6:50.
Izvještaj UN vojnih posmatrača (UNMO), iz Srebrenice, saopštava da je situacija u enklavi 'neobično, ali jezivo tiha i mirna'. Takođe su izvijestili da su sigurni u svojim bunkerima dok očekuju da se u 'sljedećih ćetvrt sata' provedu NATO napadi velikih razmjera!!!
Kada se NATO udari nisu desili, komandant holandskog bataljona je razgovarao sa šefom za operacije u Sektoru sjeveroistok. Šef operacija je navodno odgovorio da ne postoji nikakva evidencija da su bilo kakvi zračni napadi traženi, a da takođe nije bilo nikakvih zahtjeva za neposrednu zračnu podršku. Na taj način, dok je holandski bataljon na terenu očekivao talase zračnih udara, više komande su očekivale obavijest da su Srbi nastavili napad i da je potrebna bliska zračna podrška.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE