- potpukovnik Jim Baxter
(zamjenik Rupertha Smitha)
- UN vojnik Gerald Verhaegh
UN
ODBRANA SREBRENICE
11. JULI 1995.
Srebrenica
Svjedok potpukovnik Jim Baxter je izjavio:
'Opstanak Srebrenice je ovisio od 3 nivoa odbrane: 3000 slabo naoružanih vojnika bosanskih trupa u enklavi, čije je teško naoružanje bilo izuzeto i pod kontrolom UN; 450 ljudi iz holandskog bataljona, pod UN zastavom; i prijetnje NATO udara.'

Svjedok, vojnik holandskog bataljona Gerald Verhaegh svjedočio je:
'Na jednoj strani bilo je 370 vojnika holandskog bataljona, na drugoj hiljade do zuba naoružanih vojnika. Da smo imali tri puta više mirovnih snaga, to ne bi bilo dovoljno da zaustavimo Srbe.' Kako se kraj bližio, bespomoćni Holanđani su bili sve više ponižavani od strane Srba. Verhaegh je morao predati svoju kacigu i zaštitni prsluk.Tako obučeni kao holandski vojnici, Srbi su mogli mnogo lakše ubijediti Muslimane da krenu za njima.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE