predsjednik RS RADOVAN KARADŽIĆ
NOVI CILJ 12/46-501/95
Kasno, 9. jula, ohrabren vojnim uspjehom i iznenađujućim izostankom otpora bosanskih Muslimana, kao i izostankom zračne podrške međunarodne zajednice, predsjednik Radovan Karadžić izdao je novo naređenje kojim je Drinskom korpusu VRS dao zeleno svjetlo da zauzme grad Srebrenicu, sa ciljem konačnog razoružanja muslimanskih 'terorista' i demilitarizacije Srebrenice.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE