9. JULI 1995.
UNPROFOR
VRS
UPOZORENJE
TELEFONSKI RAZGOVOR
U razgovoru sa generalom Zdravkom Tolimirom načelnik štaba UNPROFOR-a prenio mu je ove odluke i dodao da će uskoro isto upozorenje prenijeti u pismenoj formi.
Tolimir je potvrdio da razumije poruku. Ali je odbio da prizna da su Srbi napali bilo UNPROFOR bilo enklavu.
Načelnik štaba UNPROFOR-a je naveo da su VRS jedina strana koja koristi teško naoružanje i da su direktno napali 'zaštićenu zonu' i pripadnike UN-a. Zaključio je razgovor zahtjevom da se bosanski Srbi povuku na bivšu liniju fronta u roku od 2 sata. Ako ne, UNPROFOR će biti prisiljen da odgovori svim raspoloživim sredstvima.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE