UNPROFOR - IZVJEŠTAJ
NAPAD VRS NA UN OSMATRAČNICU 'DELTA'
Dok se ovaj razgovor odvijao, VRS je osvojila osmatračnicu 'Delta' i razoružala njenu posadu. VRS im je ponudila izbor ili da se vrate u Srebrenicu ili da budu odvedeni u obližnji gradić Miliće pod srpskom kontrolom. Nakon razgovora sa svojim komandantom UN vojnici su izabrali drugu opciju. Na taj način, do večeri 9. jula, 30 UN vojnika holandskog bataljona je sada držano na teritoriji pod kontrolom bosanskih Srba, a VRS je uznapredovala 4 kilometra u 'zaštićenu zonu', samo jedan kilometar južno od grada.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE