UNPROFOR - IZVJEŠTAJ
NAPAD VRS NA UN OSMATRAČNICU 'MIKE'
Za manje od dva sata, osmatračnica 'Mike' koja je bila na suprotnoj strani enklave, na sjeverozapadu, izvijestila je da je VRS i na njih otvorila paljbu sa 3 minobacačke granate koje su pale upravo ispred njih. Oni su poslije toga napustili osmatračnicu i sklonili se u područje sa većom zaštitom, otprilike udaljeno 1 kilometar.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE