UNPROFOR - IZVJEŠTAJ
'ŠVEDSKO NASELJE'
Dok su se ovi događaji odvijali, oko 3000 stanovnika 'švedskog naselja', smještenog blizu južnog oboda enklave, počelo je bježati u pravcu Srebrenice.
Komandant holandskog bataljona je naredio četi B da uspostavi privremenu osmatračnicu u blizini naselja koja bi zatim poslužila kao najjužnija tačka holandskog bataljona. Četa B poslala je oklopni transporter u to područje i stigla tamo otprilike u 11:00 sati, prolazeći pokraj kolone izbjeglica koja se slijevala u pravcu sjevera. Pet članova posade transportera je izvijestilo, po dolasku u 'švedsko naselje', da je ono zapravo prazno.
U 13:48 ova posada je izvijestila da je zaustavljena i na prepad uhvaćena od grupe VRS vojnika. VRS su razoružali UN posadu transportera i natjerali ih da pješače na teritoriju pod srpskom kontrolom.
DOKUMENTI
Povratak na MAPA 01: HOMEPAGE